1. นี่มันเว็บอะไรกัน??? ทำความรู้จักคร่าวๆกับ รีวิวบุรี คลิกเลย

แผ่นดินอื่น:ในประเทศของเรา

คะแนนเฉลี่ย:
4/5,
คำบรรยาย:
แผ่นดินอื่น เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นของกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ ประกอบด้วยเรื่องสั้น 8 เรื่องที่สะท้อนปัญหาของชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว สังคม นำเสนอชีวิตหลากหลายด้วยแนวธรรมชาตินิยมสะท้อนความคิด ความเชื่อ คุณค่า และคตินิยมพื้นถิ่นอย่างลึกซึ้งและแหลมคม ชี้ให้เห็นว่าสังคมแม้ต่างวัฒนธรรม ต่างความเชื่อ มนุษย์ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ เรื่องนี้ได้รับรางวัลซีไรต์เมื่อปีพ.ศ.2539

แบ่งปันหน้านี้

คุณล่ะ? ให้กี่ดาว เลือกเลย ➜:
/5,
 1. ขุนพนม
  ให้คะแนน:
  4/5,
  (แนะนำ)
  "วรรณกรรมยุคสมัยล่มสลาย"
  ข้อเด่น - กนกพงศ์ใช้สายตานักสังเกตุการณ์นำมาสะท้อนสังคมได้อย่างน่าทึ่ง
  -เนื้อหาภาพรวมของหนังสือในเรื่องสั้นหนักแน่น จริงจัง และแหลมคม
  -เสมือนเป็นบทบันทึกในยุคสมัยหนึ่งของสังคมที่ใกล้ล่มสลาย
  ข้อด้อย - แม้เรื่องสั้นทั้ง8เรื่องวนเวียนอยู่กับพื้นถิ่นภาคใต้แต่บริบทของเรื่องราวทั้งหมดก็ครอบคลุมถึงสังคมประเทศ
  -เนื้อหาอาจดูหนัก แต่นั่นก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของงานเขียนประเภทนี้จากนักเขียนซีไรต์อย่างกนกพงศ์
  แผ่นดินอื่น:ในประเทศของเรา


  ถ้าชีวิตเริ่มต้นที่ 40 การคืนสู่แผ่นดินของ กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ ก็คงจะเรียกว่าได้นั่นคือการเริ่มต้นชีวิตสู่การเป็นตำนาน

  กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ เกิดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2509 การศึกษาในระบบขั้นสุดท้าย มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ ทว่าไม่จบ ออกมาทำงานด้านสำนักพิมพ์ช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนไปใช้ชีวิตอยู่กับชาวบ้านแถบเขาหลวง นครศรีธรรมราช และกลับคืนสู่แผ่นดินเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2549 ณ แผ่นดินนั้นด้วยวัยเพียง 40 ปี เขาเคยประกาศว่าเขาคือนักเขียนเพื่อชีวิตคนสุดท้าย

  หนังสือแผ่นดินอื่น เกิดจากการลงไปใช้ชีวิตคลุกคลีอยู่กับผู้คนพื้นถิ่นของผู้เขียน โดยใช้สายตาของนักสังเกตการณ์ทางสังคม ก่อนกลับมานั่งทบทวนทำความเข้าใจปัญหา ในแผ่นดินอื่นผู้เขียนได้ใช้เรื่องราวและฉากที่เกิดจริงจากดินแดนบ้านเกิดของเขาในยุคถีบลงเขาเผาลงถังแดง การสังหารผู้ต้องสงสัยว่าเป็นคอมมิวนิสต์ที่พัทลุงราวปี 2510-2517 รวมทั้งฉากและเรื่องราวในหุบเขาฝนโปรยไพร นครศรีธรรมราช ก่อนที่แผ่นดินอื่นจะได้รับการประทับตรารางวัลซีไรท์ในปี 2539

  รวมเรื่องสั้น แผ่นดินอื่น” ประกอบด้วยเรื่องสั้นขนาดยาว 8 เรื่องที่สะท้อนปัญหาของชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว และสังคม สะท้อนการเผชิญหน้ากันระหว่างพัฒนาการของเมืองกับคุณค่าด้านมนุษยธรรมโดยมีฉากหลังเป็นท้องถิ่นภาคใต้ ซึ่งเรื่องสั้นแต่ละเรื่องในแผ่นดินอื่นจะฉายภาพสะท้อนสังคมทั้งเป็นบทบันทึกของยุคสมัยที่ว่ากันว่าใกล้ล่มสลายเต็มที

  นอกจากผมแล้วเชื่อว่าคอวรรณกรรมหลายๆคนคงยกให้ กนกพงศ์ คือต้นแบบในการเขียนเรื่องสั้นขนาดยาว กล่าวในแง่รวมเรื่องสั้นแผ่นดินอื่น ซึ่งนอกจากเรื่องสั้นแต่ละเรื่องจะมีขนาดยาวแล้ว แต่ละเรื่องยังมีเนื้อหาที่หนักด้วย อันนี้เรียกได้ว่าเป็นลักษณะเฉพาะงานเขียนในแบบกนกพงศ์ ซึ่งเขียนงานที่หนักแน่น จริงจัง และสำหรับแผ่นดินอื่นดูเหมือนว่าจะมุ่งสื่อความหมายทางสังคมมากกว่านำเสนอปัญหาภายในของปัจเจก มองปัญหาแบบคู่ตรงข้าม แยกฝ่ายคู่ปฏิปักษ์อย่างชัดเจน

  กระนั้นกนกพงศ์ ก็เคยยืนยันถึงเป้าหมายและอุดมคติในการเขียนหนังสือของเขาว่ามุ่งอธิบายถึงชีวิต สังคมและโลกในแง่มุมซึ่งตนเข้าใจ โดยนัยนี้จะเห็นได้ว่ากนกพงศ์ให้ความสำคัญและตระหนักต่อบทบาทของนักเขียนที่มีต่อสังคม เขาวางตนเองไว้ในฐานะนักสังเกตการณ์ทางสังคม ก่อนวิเคราะห์ปัญหานั้น โดยหยิบใช้เอางานวรรณกรรมเป็นเครื่องมือในการนำเสนอหรือแสดงทรรศนะความรู้สึกนึกคิดซึ่งกลั่นกรองตกผลึกแล้ว

  ดังนั้นแล้วผมเห็นว่าแผ่นดินอื่นไม่เพียงเป็นวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนเท่านั้น หากแต่อาจนับเป็นผลงานระดับมาสเตอร์พีซ ของนักเขียนหนุ่มผู้วายชนม์ผู้นี้ เพราะมันคือบทบันทึกของยุคสมัยที่รอวันล่มสลายจริงๆ ทั้งฉายภาพชนบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ ชีวิต ความเป็นอยู่ ความเชื่อ วัฒนธธรม รวมทั้งเหตุของปัญหาความไม่สงบในจังหวัดแดนชายที่กนกพงศ์ ในฐานะเจ้าของพื้นที่ได้บอกเล่าผ่านตัวหนังสือซึ่งหมดจดและงดงาม

  และด้วยเนื้อหาที่หนักแน่น การถ่ายทอดเรื่องราวผ่านนักเขียนผู้อุทิศตนเพื่องานเขียนโดยแท้จริง แผ่นดินอื่นแม้จะอยู่ในบริบทของผืนดินปักษ์ใต้แต่เชื่อว่าผู้คนภูมิภาคอื่นก็สามารถรับรู้สัมผัสถึงปัญหาในภาพรวมได้ สังคมประเทศนี้สัมผัสรับรู้ถึงปัญหาได้ เพราะแท้ที่จริงแล้วเรื่องราวเหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง และหาใช่แผ่นดินอื่นแต่คือแผ่นดินที่ทุกคนสังกัดอยู่ เป็นแผ่นดินของเราคือเรื่องราวของเรา
คุณล่ะ? ให้กี่ดาว เลือกเลย ➜:
/5,

แบ่งปันหน้านี้