1. นี่มันเว็บอะไรกัน??? ทำความรู้จักคร่าวๆกับ รีวิวบุรี คลิกเลย

Branding 4.0 คู่มือสำหรับเริ่มสร้างแบรนด์

คะแนนเฉลี่ย:
5/5,
คำบรรยาย:
หนังสือ Branding 4.0 คู่มือสำหรับเริ่มสร้างแบรนด์ คำนิยามโดย ศาสตราจารย์ ฟิลิปป์ คอตเลอร์ (Philip Kotler) เป็นนักเศรษฐศาสตร์และการตลาดชื่อดังของโลก และเป็นอาจารย์เศรษฐศาสตร์แห่ง Kellogg School of Management, Northwestern University.

เขียน และแปลโดย ปิยะชาติ อิศรภักดี รหัสหนังสือ ISBN : 978-616-18-1370-3 สำนักพิมพ์อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2559 ราคา 395


[​IMG]
  1. Aura1123

    Aura1123 Member ชาวเมือง

แบ่งปันหน้านี้