1. นี่มันเว็บอะไรกัน??? ทำความรู้จักคร่าวๆกับ รีวิวบุรี คลิกเลย

หนังสือCreative Management เกาจัดการ

คะแนนเฉลี่ย:
5/5,
คำบรรยาย:
หนังสือCreative Management เกาจัดการ

เขียนโดย ดำรงค์ พิณคุณ


รหัสหนังสือ ISBN 978-616-382-647 ราคา 280 บาท

สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

จำหน่ายโดย บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

[​IMG]


[​IMG]
  1. Aura1123

    Aura1123 Member ชาวเมือง

แบ่งปันหน้านี้