1. นี่มันเว็บอะไรกัน??? ทำความรู้จักคร่าวๆกับ รีวิวบุรี คลิกเลย

TK Park สำนักงานอุทยานการเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ย:
5/5,
คำบรรยาย:
TK park: สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (Thailand Knowledge Park)ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2547 มีวัตถุ ประสงค์ในการสร้างสรรค์แหล่งการเรียนรู้เพื่ออนาคต โดยเน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการ ตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8
แท็ก (Tags) :

แบ่งปันหน้านี้

คุณล่ะ? ให้กี่ดาว เลือกเลย ➜:
/5,