1. นี่มันเว็บอะไรกัน??? ทำความรู้จักคร่าวๆกับ รีวิวบุรี คลิกเลย

Hallstatt, Austria

คะแนนเฉลี่ย:
3/5,
คำบรรยาย:
ฮัลล์ชตัทท์ เป็นหมู่บ้านในซัลซ์คัมเมอร์กูท รัฐอัปเปอร์ออสเตรีย ประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ใกล้กับฮัลล์ชเต็ทเทอร์เซ (ทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์) ในปี พ.ศ. 2544 ได้มีการสำรวจสำมะโนประชากร ซึ่งมีผู้อาศัยในหมู่บ้าน 946 คน โดยมีนายกเทศมนตรีคือ อาเล็กซันเดอร์ ชอยทซ์

ฮัลล์ชตัทท์ขึ้นชื่อเรื่องการผลิตเกลือซึ่งมีอายุย้อนไปได้ถึงช่วงเวลาก่อนประวัติศาสตร์ และเป็นที่มาของชื่อวัฒนธรรมฮัลล์ชตัทท์ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับกลุ่มชนที่พูดภาษาเคลต์, ภาษาเคลต์ดั้งเดิม และภาษาก่อนอิลลิเรียในยุคเหล็กตอนต้นของยุโรปเมื่อ 800–450 ปีก่อนคริสต์ศักราช มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดียุคแรกสุดของชาวเคลต์บางชิ้นในหมู่บ้านนี้

Credit: wikipedia

แบ่งปันหน้านี้

คุณล่ะ? ให้กี่ดาว เลือกเลย ➜:
/5,