1. นี่มันเว็บอะไรกัน??? ทำความรู้จักคร่าวๆกับ รีวิวบุรี คลิกเลย
thirayut

ห้ามพลาดเทรนด์ 5 สาขาระดับปวช. ที่น่าเรียน อนาคตไกล ปี 2021

คำบรรยาย:
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) คณะบริหารสยามเทค เปิดรับสมัคร 5 สาขาเทรนด์มาแรงในปี 2021 บอกเลยว่าแต่ละสาขาเรียกได้ว่าไม่ธรรมดา ถือว่าเป็นสาขาที่ตอบโจทย์สายงานในอนาคตได้เลย น้อง ๆนักศึกษา คนไหนที่กำลังหาเส้นทางที่จะเรียนต่อในระดับหลักสูตรปวช.อย่าลืมที่จะเอา 5 สาขานี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกของน้อง ๆ ด้วยนะ ดังนั้น เรามาดูเลยดีกว่าว่าจะสมัครเรียนสยามเทคหรือสมัครเรียนออนไลน์ กับทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) มีสาขาอะไรบ้าง และในแต่ละสาขาเขาเรียนเกี่ยวกับอะไรกันบ้างค่ะ

[​IMG]

1.สาขาการโรงแรม
การเรียนการสอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในธุรกิจการโรงแรม สร้างนวัตกรรมในการเรียนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริงเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี และวิทยาการอันทันสมัยในห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

2.สาขาการบัญชี
จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย โดยมุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากรสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มีความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและการเงินเพื่อช่วยให้ข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์

3.สาขาการตลาดดิจิทัล
พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจ และความรู้ด้านการจัดการการตลาด ด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดแบบบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาดกิจกรรมการเรียน การสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา สร้างประสบการณ์ตรงและรายได้ในระหว่างศึกษา โดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน

4.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
ก้าวล้ำโลกเทคโนโลยีสู่การเป็นนักบริหารด้านคอมพิวเตอร์ เสริมศักยภาพระดับสูงด้วยการมีความคิดสร้างสรรค์ในด้านการบริหารธุรกิจและด้านคอมพิวเตอร์ เรียนรู้จนเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านงานธุรกิจ เช่น Bl (Business Intelligence) ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) สำหรับการวางแผนการบริหารธุรกิจขององค์กร ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ โดยตลอดหลักสูตรการเรียนจะเน้นการฝึกทักษะสู่ภาคปฏิบัติจริงกับอุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย

5.สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
เน้นศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล ได้แก่ การออกแบบโปสเตอร์ การออกแบบโลโก้การออกแบบภาพลักษณ์สำหรับองค์กรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ รวมไปถึงเรียนรู้การออกแบบงานกราฟิกเพื่อใช้ในการสื่อสารการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เปิดอนาคตสู่การเป็นนักกราฟิกดีไซน์ ทำงานด้านการออกแบบและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น การสร้างแบรนด์ การออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเพคเกจจิ้ง สร้างสรรค์งานโฆษณา ออกแบบ e-Magazine ออกแบบ Info Graphic และสนุกไปกับการทำงาน Motion Graphic นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้แนวทางการทำธุรกิจดิจิทัลผสมผสานไปกับงานออกแบบอย่างลงตัว

จริง ๆ ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) มีหลายสาขาที่น่าเลือกเรียน อยากให้น้อง ๆ มองถึงความชอบ และความถนัดด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่องานในอนาคตของน้อง ๆ อย่างแน่นอน พี่เชื่อว่าทุกสายอาชีพจะมีความยาก และท้าทายของตัวเองทั้งหมด อยากให้น้อง ๆ ทุกคนลองหาเป้าหมาย และวางแผนให้ดี สำหรับข้อมูล 5 สาขาระดับปวช. ที่น่าเรียนนี้ เพื่อเป็นตัวเลือกให้กับน้อง ๆ นักศึกษาที่สนใจ แนะนำให้ลองติดต่อเข้ามาขอคำปรึกษาจากทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) ต้องการสมัครเรียนสยามเทคหรือสมัครเรียนออนไลน์สามารถติดต่อทางช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

ช่องทางการสมัครเรียนสยามเทค
- สมัครเรียนออนไลน์ Siamtech e-Enrollment
- สมัครโดยตรง ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ณ อาคาร 12 ชั้น 3

Website : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หลักสูตร ปวช. ปวส. | สยามเทค
Facebook : Log into Facebook
สอบถามข้อมูลสมัครเรียนสยามเทคเพิ่มเติม โทร. 02-8640358-61

แบ่งปันหน้านี้

คุณล่ะ? ให้กี่ดาว เลือกเลย ➜:
/5,