1. นี่มันเว็บอะไรกัน??? ทำความรู้จักคร่าวๆกับ รีวิวบุรี คลิกเลย

ทักษะสำคัญกว่าความรู้

คะแนนเฉลี่ย:
5/5,
คำบรรยาย:
เรื่อง ทักษะสำคัญกว่าความรู้

ผู้เขียน : ทันตแพทย์สม สุจีรา

สนพ. : บริษัท สุจีรา จำกัด / ราคา 180 บาท

แบ่งปันหน้านี้

คุณล่ะ? ให้กี่ดาว เลือกเลย ➜:
/5,
 1. นกกระดาษ
  ให้คะแนน:
  5/5,
  (สุดยอด)
  ข้อเด่น - 1. เนื้อหาเข้าใจง่าย
  2. มีการยกตัวอย่างอธิบายเพื่่อให้เห็นภาพตาม
  “ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด”

  “อันความรู้รู้กระจ่างเพียงอย่างเดียว แต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผล”

  “สิบรู้ไม่เท่าชำนาญ”


  หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในผลงานการเขียนของทันตแพทย์สม หรือคุณหมอสม ที่มักจะชี้ให้เห็นว่าพรแสวงสำคัญกว่าพรสวรรค์ การมีพรสวรรค์นั้นดี แต่ถ้าไม่ได้นำมาใช้ก็เปล่าประโยชน์ ในขณะที่คนธรรมดาๆ แต่ฝึกทักษะด้านนั้นๆจนชำนาญก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เช่นกัน

  ในตอนต้น คุณหมอได้หยิบยกสุภาษิตไทยมาเปรียบเปรยเพื่อให้เราเห็นความสำคัญของ “ทักษะ” หรือ “ความชำนาญ” เพราะการมีความรู้เพียงอย่างเดียว หากไม่นำมาใช้ก็ลืม ถึงรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์ แต่หากเรานำความรู้นั้นมาฝึกซ้ำๆ ทักษะนั้นก็จะกลายเป็นความเชี่ยวชาญที่อยู่กับเราตลอดชีวิต

  แต่อย่างไรก็ดี ความรู้ก็เปรียบเสมือนแผนที่ที่ทำให้การปฏิบัตินั้นง่ายขึ้น และไม่หลงทิศทาง

  ปัจจัยที่จะนำไปสู่ทักษะที่ดีประกอบด้วย

  - ทัศนคติ

  - การฝึกซ้อม

  - การแข่งขัน

  - ความอดทน

  - ความเสมอต้นเสมอปลาย

  - และมีระเบียบวินัย


  ในเล่มนี้จะพูดถึงทักษะในด้านต่างๆ ซึ่งในส่วนที่ตนเองสนใจเป็นพิเศษ คือ ทักษะในด้านการแก้ปัญหา เพราะคนเราทุกวันนี้มักมีปัญหาทั้งภายในและภายนอก ไม่เกิดจากครอบครัว ก็จากเรื่องงาน ผู้คนรอบข้าง หรือแม้แต่สุขภาพของตัวเราเอง ดังนั้น หากมีทักษะในด้านการแก้ปัญหาก็จะทำให้เรามีวิธีบริหารจัดการกับความทุกข์ได้ดีขึ้น เช่น การมองหลายมุม การตั้งเป้าหมายในระยะใกล้ - ไกล การเบี่ยงเบนอารมณ์ การเพิ่มสติ การหาแรงบันดาลใจ และการเลี่ยงปัญหา

  นอกจากนี้ คุณหมอยังได้นำหลักในทางศาสนาพุทธมาอธิบายเรื่องการฝึกเจริญสติเพื่อให้เรามีความมุ่งมั่นต่อทักษะที่กำลังฝึกอยู่อย่างไม่ไขว้เขวอีกด้วย

  สำหรับใครที่ชื่นชอบงานของคุณหมอสมอยู่แล้วก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจ หรือถ้าใครยังไม่เคยอ่านงาน ก็ลองเริ่มจากเล่มนี้ดูก็ได้ คุณหมอใช้ภาษาง่ายๆ และมีการหยิบยกตัวอย่างมาอธิบายให้เราเห็นภาพได้ง่ายขึ้นตลอดทั้งเล่มค่ะ
คุณล่ะ? ให้กี่ดาว เลือกเลย ➜:
/5,

แบ่งปันหน้านี้