1. รับ อาสาสมัคร งานเขียนรีวิว ReviewBuri ต้องการอาสาสมัครในโครงการที่จะสร้างสังคมแห่งการรีวิวรูปแบบใหม่ ที่ไม่ต้องเป็นกูรู ไม่ต้องเขียนเก่ง ก็แบ่งปันประสบการณ์ได้ คลิกอ่านรายละเอียดเลย

St.Peter’s Basilica, State of the Vatican City

คะแนนเฉลี่ย:
4/5,
คำบรรยาย:
มหาวิหารนักบุญเปโตรเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่ในคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก ที่ตั้งโบสถ์เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังร่างของนักบุญซีโมน เปโตรซึ่งเป็นหนึ่งในอัครทูตของพระเยซู
  1. James

    James Azzurrini พลเมือง

    เพศ:
    ชาย

แบ่งปันหน้านี้