1. นี่มันเว็บอะไรกัน??? ทำความรู้จักคร่าวๆกับ รีวิวบุรี คลิกเลย

วัดพระไกรสีห์ (น้อย) หน้ารามคำแหง สร้างมาตั้งแต่รัชกาลที่ 3

คะแนนเฉลี่ย:
5/5,
คำบรรยาย:
วัดพระไกรสีห์ (น้อย) ตามที่มีจารึกไว้คาดว่าสร้างมาตั้งแต่รัชกาลที่ 3 มีประวัตที่มาโดยย่อดังนี้

วัดพระไกรสีห์ ตั้ง อยู่ริมคลองแสนแสบ ถนนคลองตัน-บางกะปิ ตำบลหัวหมาก อำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในปีพุทธศักราช 2381 เดือนยี่ ขึ้น 4 ค่ำ ปีระกา รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าโปรดเกล้าให้พระยาศรีพิพัฒน์รัตนโกษา

เป็นแม่กองจ้างจีนขุดลอกคลองตั้งแต่หัวหมากไปจยถึงบางขนาก เป็นระยะทาง 1,337 เส้น 19 วา 2 ศอก กว้าง 6 วา ลึก 4 ศอก ราคาเส้นละ 70 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 96,๐๐๐.- บาท ขุดเสร็จในปีพุทธศักราช 2383 ปีชวด โทศก

ตอนต้นคลองเรียกว่า “คลองแสนแสบ” ตอนปลายคลองเรียกว่า “คลองขนาก” คลองนี้เป็นคลองที่เชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำบางปะกงซึ่งช่วยย่นระยะทางไปมาระหว่างเมืองปาจิน(ปราจีนบุรี) แปดริ้ว(ฉะเชิงเทรา) กับกรุงเทพฯ และเพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ในการทำสงครามระหว่างไทยกับเขมรและญวน, การขนส่งเสบียงอาหาร


พระประธานในอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แบบสุโขทัยสมัยกลางระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19-20 ฐานหน้ากระดานแบบเว้า สังฆาฏิเขี้ยวตะขาบพาดยาวเกือบจรดพระนาภี พระพักตร์หน้านาง พระาาสิกโค้งงุ้ม พระเกศาเปลว สันนิษฐานว่าเป็นของเก่าแก่มาก่อน เพราะในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้น เป็นประเพณีนิยมสำหรับผู้ที่สร้างวัดมักจะไปนำพระพุทธรูปจากกรุงเก่ามา ประดิษฐานตามพระราชนิยม ซึ่งสืบทอดมาจากรัชกาลที่ 1 เมื่อคราวแรกสร้างวัดพระเชนตุพนฯ จากข้อความที่จารึกไว้ในแผ่นหินอ่อนหน้าพระอุโบสถ และจากคำบอกเล่าสืบปากกันมาของท่านผู้เฒ่าที่มีพื้นเพแถบนี้ วัดพระไกรสีห์ นั้นเดิมชื่อ "วัดกลิ่นวิไลยธาราม" สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาเมื่อในสมัยรัชกาลที่ 3 ในการไปทำสงครามกับญวนโดยการนำของท่านเจ้าพระยาบดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ได้ถือโอกาสให้ทหารในกองทัพร่วมกันสร้างวัดเทพลีลา(ตึก) เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวและปลุกกำลังใจ โดยเหตุที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันและการก่อสร้างมีถาวรวัตถุใหญ่โตและมั่นคงกว่า จึงเป็นสาเหตุให้ชาวบ้านแถบนั้นเรียกวัดกลิ่นวิไลยธารามว่า "วัดน้อย" ครั้นเมื่อศก 131 ตรงกับปีชวด พุทธศักราช 2456 พระมงคลทิพย์มุนี(มา) วัดจักรวรรดิ์(สามปลื้ม)ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น"สมเด็จพระพุฒาจารย์"ในปีเดียวกันได้มาทำการบูรณะพระอุโบสถ
 1. Aura1123

  Aura1123 Member ชาวเมือง

  Aura1123 ได้สร้างรีวิวใหม่:

  วัดพระไกรสีห์ (น้อย) หน้ารามคำแหง สร้างมาตั้งแต่รัชกาลที่ 3

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่รีวิว...
   

แบ่งปันหน้านี้