1. นี่มันเว็บอะไรกัน??? ทำความรู้จักคร่าวๆกับ รีวิวบุรี คลิกเลย

Branding 4.0 คู่มือสำหรับเริ่มสร้างแบรนด์

คะแนนเฉลี่ย:
5/5,
คำบรรยาย:
หนังสือ Branding 4.0 คู่มือสำหรับเริ่มสร้างแบรนด์ คำนิยามโดย ศาสตราจารย์ ฟิลิปป์ คอตเลอร์ (Philip Kotler) เป็นนักเศรษฐศาสตร์และการตลาดชื่อดังของโลก และเป็นอาจารย์เศรษฐศาสตร์แห่ง Kellogg School of Management, Northwestern University.

เขียน และแปลโดย ปิยะชาติ อิศรภักดี รหัสหนังสือ ISBN : 978-616-18-1370-3 สำนักพิมพ์อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2559 ราคา 395


[​IMG]

แบ่งปันหน้านี้

คุณล่ะ? ให้กี่ดาว เลือกเลย ➜:
/5,
 1. Aura1123
  ให้คะแนน:
  5/5,
  (สุดยอด)
  "หนังสือ Branding 4.0 คู่มือสำหรับเริ่มสร้างแบรนด์"
  ข้อเด่น - 1. สอน และให้ความรู้ในการทำการตลาดแบบ 360 องศา
  2. ใช้คำ การอธิบาย ภาพ แผนภูมิ ตัวอย่าง ประอกบการอธิบาย ให้ให้เข้าใจง่ายขึ้น เห็นภาพตามชัดเจน
  3. ให้ความรู้ ศัพท์และเทคนิคทางวิชาการใหม่ๆ ดี
  4. หาซื้อง่ายทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ในร้านขายหนังสือชื่อดังหลายเจ้า
  ข้อด้อย - 1. รูปอาจจะมีน้อย ส่วนมากเป็นคำบรรยาย
  2. เนื้อหาบางอย่างเข้าใจยาก ต้องอ่านซ้ำ และคิดตาม
  3. ราคาแพง
  หนังสือ Branding 4.0 คู่มือสำหรับเริ่มสร้างแบรนด์ สำหรับคนที่เริ่มคิดจะปฏิรูปธุรกิจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงการตลาดในยุค 4.0 โดยหนังสือเล่มนี้ จะเริ่มปูทางให้เห้น เข้าใจอัตลักษณ์ที่แท้จริงของการตลาด นวัตกรรมของการตลาดตั้งแต่ การตลาด 1.0 การตลาด 2.0 การตลาด 3.0 จนมาถึง การตลาด 4.0

  โดยหนังสือเล่มนี้ จะแนะนำการเริ่มต้นทำธุรกิจในตลาดยุค 4.0 อันเป็นยุคที่เป็นต้องแข่งขันกันอย่างรุนแรงผ่านทางเทคโนโลยีการสื่อสารแบบ 360 ในยุคดิจิตอล โดยจะมีการแนะนำเครื่องมือทางการตลาดผ่าน Device ต่างๆ เพื่อใช้ในการเข้าถึง ความความรู้จัก สร้างการยอมรับกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

  และเนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้ จะเน้นให้ความเข้าใจเกี่ยวกับ "การสร้างแบรนด์ในยุคกาตลาด 4.0" (Branding 4.0) อย่างถูกต้อง เพราะการแข่งขันในการทำธุรกิจสมัยใหม่ จะอาศัยการสร้างแบรนด์ให้กับองค์กร ตราสินค้า สินค้า บริการ ฯลฯ ก่อนเป็นอันดับแรก โดยหนังสือเล่มนี้ จะทำให้เรารู้จักแบรนด์มิติต่างๆ ทุกอย่างที่เรียกว่า "แบรนด์" คืออะไร สร้างอย่างไร เพราะปัจจุบันหลายคนยังมีความเข้าใจที่ผิด จึงทำให้ล้มเหลวในการสร้งแบรนด์ สูญเสียเงินไป 7-8 หลักกับการสร้างแบรนด์

  สำหรับใคร ที่พร้อมจะสร้างแบรนด์ จะได้เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถเลือกใช้เครื่องมือและกลวิธีในการสร้างแบรนด์ให้ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างแบรนด์มั่นคงยั่งยืนได้ด้วยตัวเอง บางครั้งอาจจะไม่ต้องเสียเงินจ้างที่ปรึกษาก็เป็นได้ นอกจาก สร้างแบรนด์เสร็จแล้ว เราก็ควรทราบถึงเครื่องมือสำหรับวัดประสิทธิภาพ และประเมินผล เพื่อใ้เห็นผลลัพธ์ของความสำเร็จได้อย่างแท้จริง

  ที่สำคัญ หนังสือเล่มนี้ได้รวมรวม แบ่งปันความรู้จากลหายกูรู ที่เคยล้มลุกคลุกคลาน ลองผิดลองถูก ขนประสบความสำเร็จมาการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ความรู้ กลยุทธิ์ ของนักธุรกิจหลากสาขาใช้ โดยนำมารวบรวมอยู่ในเล่มเดียว หนังสือนี้เหมาะสำหรับทั้งนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งนักธุรกิจทั้ง Start Up, New Enterpreneur, ยันบริษัทมหาชนจำกัด


  [​IMG]


  [​IMG]
คุณล่ะ? ให้กี่ดาว เลือกเลย ➜:
/5,

แบ่งปันหน้านี้