1. นี่มันเว็บอะไรกัน??? ทำความรู้จักคร่าวๆกับ รีวิวบุรี คลิกเลย

หนังสือCreative Management เกาจัดการ

คะแนนเฉลี่ย:
5/5,
คำบรรยาย:
หนังสือCreative Management เกาจัดการ

เขียนโดย ดำรงค์ พิณคุณ


รหัสหนังสือ ISBN 978-616-382-647 ราคา 280 บาท

สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

จำหน่ายโดย บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

[​IMG]


[​IMG]

แบ่งปันหน้านี้

คุณล่ะ? ให้กี่ดาว เลือกเลย ➜:
/5,
 1. Aura1123
  ให้คะแนน:
  5/5,
  (สุดยอด)
  "หนังสือCreative Management เกาจัดการ"
  ข้อเด่น - 1. เป็นหนังสือสำหรับนักการตลาด – นักธุรกิจมือใหม่
  2. อ่านเข้าใจง่าย มีการให้ความรู้ และความหมายศัพท์ทางการตลาดได้ดี
  3. เป็นหนังสือที่เหมาะกับนักศึกษา ผู้ทำธุรกิจ คนทำงานสายด้านการตลาด บริหารจัดการ
  4. หนังสือหาซื้อง่ายทั้ง ออนไลน์ และออฟไลน์
  ข้อด้อย - 1. เป็นหนังสือขายดี มีจำนวนพิมพ์จำกัด
  2. มีขายในบางสาขา เฉพาะซีเอ็ดบุ๊ค
  หนังสือCreative Management เกาจัดการ หนังสือเล่มนี้บอกเลยว่า อัดแน่นครบเรื่องปรมายุทธ์ในการสอนภาคทฤษฎีด้านจัดการที่สามารถให้ผู้อ่านนำไปแอพพลายด์ (Apply) ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างง่ายได้ เพราะหนังสือเล่มนี้ อธิบายแบบง่ายๆ เห็นภาพทันที โดยให้ความรู้เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการจัดการกับความคิด การมุมมอง กระบวนการดำเนินการ ลงมือทำ ตลอดจนจบจนถึงการประเมินผลสำเร็จ โดยหนังสือเล่มนี้ เน้นที่ให้การปรับ Mindset ของเราให้เริ่มเป็นผู้มีระบบการจัดการที่ดีภายในตัวเอง เป็นอันดับแรกก่อนที่จะเริ่มไปจัดการกับผู้อื่น หน่วยงาน องค์กร หรือธุรกิจระดับมหภาค

  [​IMG]


  ความรู้ที่จะได้จากหนังสือเล่มนี้มีหลากหลายอาทิ

  - วิธีการจัดการโดยตั้งเป้าหมายก่อนแล้วเดินตามเกมส์ จะทำได้อย่างไร

  [​IMG]
  - ทำความรู้จักกับทฤษฎีการจัดการทำงานของมนุษย์ โดย Henri Fayol Theory เป็นอย่างไร วิธีการเริ่มต้น - สุดท้าย และผลที่ได้รับ

  [​IMG]
  - มาทำความรู้จักกับความหมายของ Management Model, 4M, 8M, 12M แต่ละอย่างคืออะไร


  [​IMG]

  - ช่วงท้ายแถมความรู้เรื่องการวางแผนกลยุทธ์ที่ดีกับ Strategy Planning
  [​IMG]

  ฯลฯ

  ถ้าใครอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ว และลงมือทำธุรกิจ รับรองได้ว่า เป็นผู้ผ่านการจัดการที่ดี ลงมือทำธุรกิจไม่มีคำว่า “เสียว” แน่นอน
  [​IMG]

  [​IMG]
คุณล่ะ? ให้กี่ดาว เลือกเลย ➜:
/5,

แบ่งปันหน้านี้