1. นี่มันเว็บอะไรกัน??? ทำความรู้จักคร่าวๆกับ รีวิวบุรี คลิกเลย

หนังสือCreative Management เกากลยุทธ์

คะแนนเฉลี่ย:
5/5,
คำบรรยาย:
หนังสือCreative Management เกากลยุทธ์

เขียนโดย ดำรงค์ พิณคุณ

รหัสหนังสือ ISBN 978-616-382-025-9 ราคา 280 บาท


สำนักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

จำหน่ายโดย บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น


[​IMG]

[​IMG]

แบ่งปันหน้านี้

คุณล่ะ? ให้กี่ดาว เลือกเลย ➜:
/5,
 1. Aura1123
  ให้คะแนน:
  5/5,
  (สุดยอด)
  "หนังสือCreative Management เกากลยุทธ์"
  ข้อเด่น - 1. อ่านเข้าใจง่าย มีการให้ความรู้ และความหมายศัพท์ทางการตลาด กฏการตลาดยุคใหม่ๆ
  2. เป็นหนังสือที่เหมาะกับ ผู้ทำธุรกิจทั้งหน้าเก่า-ใหม่ ทุกขนาดธุรกิจทั้งขนาดเล็ก - ระดับมหาชน
  3. หนังสือหาซื้อง่ายทั้ง ออนไลน์ และออฟไลน์
  ข้อด้อย - 1. เป็นหนังสือขายดี มีจำนวนพิมพ์จำกัด
  2. มีขายในบางสาขา เฉพาะซีเอ็ดบุ๊ค
  หนังสือCreative Management เกากลยุทธ์ เป็นหนังสือภาคต่อจากหนังสือCreative Management เกาจัดการ เป็นการให้ความรู้เพิ่มเติมต่อยอดภายหลังจากที่ผู้อ่าน ได้ผ่านการปรับ Mindset ด้านระบบการจัดการที่ดีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติได้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเท่ากับเป็นเพียงความรู้การจัดการระดับจุลภาค จากนั้น หนังสือเล่มนี้จะเป็นการให้ความด้านการจัดการต่อยอดไปในระดับมหภาค ซึ่งเน้นที่การจัดการ การดำเนินการ และประเมินผลสำเร็จทางธุรกิจ ระดับองค์กร หน่วยงาน ธุรกิจ หนังสือเลมนี้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจทั้งขนาดเล็ก ไปจนถึงระดับมหาชนจำกัด หนังสือเล่มนี้สอนความรู้การตลาดยุค 4.0 หลายอย่างอาทิ
  [​IMG]  [​IMG]
  - เกณฑ์การวัดผลความสำเร็จด้านการทำการตลาด วัดจากอะไร แต่ละระดับความสำเร็จทางการตลาดมีลักษณะเป็นอย่างไร

  [​IMG]
  - นักธุรกิจที่ดีต้องรู้จักทั้งการวางแผน และแก้ปัญหาที่ดี จะทำได้อย่างไร วัดผลจากอะไร

  - การทำการตลาดยุคใหม่หาใช่มีแค่ 4P แต่การตลาดยุคใหม่ต้องเน้น 4E + 4C แล้วมันคืออะไร ทำอย่างไร
  [​IMG]

  ฯลฯ

  ถ้าได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบ เข้าใจถ่องแท้ จะสามารถวิเคราะห์เห็นปัญหาได้ พลิกวิฤตเป็นโอกาสทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย เข้าใจความต้องการของตลาด ตีโจทย์ความต้องการลูกค้า ความรู้สึกของลูกค้าได้แตกละเอียดเป็นจุล จนนำไปสู่การปรับทิศทางธุรกิจให้ตอบโจย์ได้ง่าย รวดเร็ว วัดผลได้จริง
  [​IMG]  [​IMG]
คุณล่ะ? ให้กี่ดาว เลือกเลย ➜:
/5,

แบ่งปันหน้านี้